Växtkurs, Omberg 2002-06-07 del2

Lavar

Islandslav, Centraria islandica

Fortsättning ....